TRANSCRIPT 060

PAGPUNTA SA MGA SIMBAHAN©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Bakit, mga anak?  Hindi Ko kayo pinagbabawalang pumasok sa simbahan at kayo ay Aking pinapupunta sa mga simbahan.  Saan Ko kayo mga pinapupunta?  Sa Baclaran.  Sa Antipolo.  Sa Grotto.  At sa maraming-maraming bisita.

                              Mayroong mga pagkakataong kayo ay pinapupunta Ko sa dalawampu at isang chapel sa loob ng isang araw para manalangin.

                              Pero sinasabi Ko sa inyo ng walang katapusang pagsasabi na kung kayo’y mananalangin lamang sa loob ng mga bisita o mga simbahan o tinatawag ninyong chapel, upang ang inyong mga gawaing mabubuti ay ipagmarangya sa kapwa, ito’y hindi ikinababanal.

                              Bakit Ko kayo inuutusang magpunta sa mga chapel?  Bakit Ko kayo inuutusang magpunta sa mga simbahan?  Bakit Ko kayo inuutusang magpunta sa mga bisita o sa bayan-bayan?  Bakit?

Anita Perez:  Para sakripisyo.

Ama:  No.  Ibig Ko sanang maraming sumunod sa inyong mga tao upang sila ay maakay ninyo sa pananalangin.  Ibig Kong sa kanila ay inyong ihayag ang mga nasa at pita ng Panginoong Diyos ukol sa ikaliligtas ng mga kaluluwa.

                              Datapwat ano ang sinasabi sa inyo ng mga Katolikong masyadong mayakap ng kani-kanilang mga pari?  ‘Bawal pong manalangin ng hindi utos ng simbahan.’  Kaya magmula noon, hindi Ko na kayong inutusan para magpunta sa mga bisita, mali ba?

                              Eh bawal daw, Aristeo, manalangin eh kung hindi utos ng pari.  Saan ninyong mga kasulatan napagbabasa iyan?

Benigno Santos:  Wala po.  Wala po sa Bibliya iyan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript060.htm

http://aristean.org/transcript060.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-06
2011-03-06


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.