TRANSCRIPT 059

MAMALAKAYA KA©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Aristeo Fernando:  Ama.

Ama:  Ano?

Aristeo:  Noon pong tatlong linggo na pong nakakalipas, sabi Ninyo po sa akin, mamalakaya na ako.  At dali-dalian ko.  Papaano po ang gagawin ko po, Ama?

Ama:  Ang pamamalakaya ay hindi mo dapat itanong sa Akin.  Ang pamamalakaya, kaya mong gawin.  Kayang-kaya mong gawin yaon.  Kayong lahat, ibig Kong mamalakaya na sapagkat ngayon ay huli na.  Daliin na ninyo ang pamamalakaya.

                              Kahit hindi namamalakaya, mayroon nagsasabing, ‘Saan ka ba pupunta?’  ‘Magdadasal.’  May magsasabing, ‘Magdadasal na naman?’  Iyan.

                              Kahit hindi namamalakaya.  Hinihintay Ko na kayo ay magsipagtiis.  Hinihintay Ko na kayo ay magsipagbata.  Hinihintay Ko na kayo ay magpakasakit ng husto dahil sa samahan.

                              Mamalakaya ka, Aristeo.  Mamalakaya kayong lahat.  Ang inyong maisda ay isubo ninyo dito sa Akin.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript059.htm

http://aristean.org/transcript059.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-08
2011-02-08


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.