TRANSCRIPT 058

KUMPISAL NG DIRETSO SA DIYOS

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Aristeo Fernando: Ama, papaano po yaong pangungumpisal po? Di sa Katoliko po, mayroong pari na nakikinig ng kumpisal. Ngayon po, ano po ang, papaano po ba ang nararapat na gawin namin, ng tao, sa pangungumpisal sa Diyos?

Ama: Mayroon kayong perserbeteryo, yaong mas magagaling na mga tao. Pipiliin mo at kukuha ka noon.

Ang utos noon ay magkumpisalan kayo. Magkumpisalan kayo ng inyo-inyong mga sala. Halimbawa, ikaw. Ipanalangin mo nga ako, Aristeo, sapagkat ako ay mayroong pangangailangan na hindi ko maihayag kahit kanino. Ayan, sasabihin Ko sa iyo iyan, kung ano ang pangangailangan ko, kung ano ang kasalanan ko. Ikukumpisal mo naman sa Langit iyan. Ihihingi mo ng tawad sa Diyos.

At siya naman ay dapat din magkumpisal sa iyo ng kanyang pangangailangan. Ihihingi mo naman o hihingi rin niya ng tawad sa Diyos at ang iyong kasalanan at sasabihin mo rin sa kanya ang iyong pangangailangan.

O naiintindihan mo na?

Aristeo: Eh yaon po bang sa Katolko na sa simula po ng misa eh mayroon, paano ba iyon? I confess to Almighty God. Papaano yaong pagsasalita noon? Kapagka nagsasalita, kapagka yaong sa simula ng misa ng Katoliko.

Alvara Cabalda: Yaon nga. I confess.

Aristeo: Ganoon po ba yaong ano na iyon?

Ama: Oo.

Aristeo: Di hindi na po ba kailangan magpunta sa pari at magkumpisal doon sa pari?

Ama: Sa akin ay hindi na.

Aristeo: Puwede pong diretso na?

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript058.htm

http://aristean.org/transcript058.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-04
2011-03-04


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.