TRANSCRIPT 057

ANG KALULUWA

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Mananatili dito sa kawalan.

Benigno Santos: Eh, hindi daw po. Doon po sa lupa.

Ama: O, hindi naman.

Benigno: Sa alabok daw po.

Ama: Eh kasi yaang isip ninyo, iyon ang tinatawag na kaluluwa. Eh sabi sa inyo, ang kaluluwa ay ang inyong diwa. Eh makakasama nga ninyo iyon sa lupa, yaong diwa. Pero yaong inyong buhay eh, paiilanlang sa kawalan. Paiilanlang sa kawalan.

Okay. Okay. Nandini sa lupa. Tatanggap ng pagsusulit at pagkatapos ay tatanggap ng ...

Marcial Aguila: Kaparusahan.

Ama: Hatol! Masyado ka naman. Eh paano naman kung banal? Nang kahatulan kung Langit o Impiyerno. Kaya ikaw, Marcial, lagi mong tatandaan, magsusumikap ka upang hindi ka magkamit ng hatol na kaparusahan. All right.

Anita Perez: Yaon daw pong kaluluwa eh bumabalik pa po?

Ama: Hindi bumabalik. Talagang naririto pa iyon eh.

Marcial: Nagpapasyal lamang dito.

Ama: Apatnapung araw, tangay pa iyon ng hangin. Pag-ihip ng hangin, kasama iyon. Kung saan papunta ang hangin, doon siya paparoon. Pag-apatnapung araw na, ang kaluluwang iyon, ang espiritung yaon ay aakyat na sa kawalan, diyan sa space. O. Kaya mananatiling kung inyong ina, kapatid o ama o anuman, nananatiling kayo ay kanilang natatanaw.

Kaya kung minsan, sinasabi ninyong iyon ay nagbabalik dahil gusto kayong bigyan ng babala. Nahahabag siguro. Mayroong dumating sa inyong kapahamakan. Ano ang dapat ninyong ikatakot? Espiritu sa inyo bilang nga kung minsan gusto kayong bigyan ng babala sa labis-labis na pagmamahal.

Espiritu ng mga taga-Langit, talagang nakakapagpakita iyon. Espiritu ng mga taga-kawalan pa, yaong nasa space, puwede rin namang makipagpakita. Bakit naman ang hindi samantalang sila ay malaya? Pero hindi lahat ay nakakapagpakita. Hindi lahat.

Anita: Eh, Ama, sa pamamagitan po ng panaginip.

Ama: Panaginip para kayo mabigyan ng babala.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript057.htm

http://aristean.org/transcript057.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-02
2011-03-02


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.