TRANSCRIPT 055

ANG KATAWANG-LUPA, ESPIRITU AT KALULUWA©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Marcial, sapagkat Ako naman ay mayroon ding ibang kasamahan sa Langit.  Pero ang mga apostoles ay wala pa roon.  All right.

Marcial Aguila:  Si Inang Birhen?

Ama:  Si Inang Birhen, naroroon.

Benigno Santos:  Ang tao raw po ay binubuo ng tatlong bagay: una-una, ng kanyang katawan; pangalawa, espiritu; pangatlo, kaluluwa.  Ngayon po eh ...

Ama:  Ano?  Ano?  Binubuo ng katawan at kaluluwa.

Benigno:  Eh ang ano lang po eh.  Kung ano po yaong espiritu eh hindi ko maintindihan.  Eh yaong espiritu po ay yaong kaluluwa.

Ama:  Yaong kaluluwa.  All right.  Ganito iyon.  Heto ang kabuuan ng tao: dumampot si Jesus ng kapirasong lupa at sa Kanyang mga palad ay kinapal.  At nang makita Niya na ang Kanyang mga lupang kinapal ay hindi humihinga, hindi gumagalaw, walang buhay, nilapitan Niya ito at hinihangahan ng hininga ng buhay.  Yaon ang kaluluwa.  At ang mga lupang kinapal ay tumindig, gumalaw, huminga.  At ito ay tinawag Niyang mga kaluluwang may buhay.

                              All right.  Papaanong hindi mabubuo ang katawan o ang tao ng kaluluwa, espiritu at buhay?  Ano yaong inihinga ni Jesucristo?  Buhay.  Kaluluwa.  At ito ay nagkaroon ng buhay at tinawagan Niya itong kaluluwang may buhay.  Eh papaano iyon?  Espiritu na inilangkap sa inyo ay espiritu ng buhay.

                              Eh kung iyon, Benignong Pepsi Cola, sinasabi ninyong, ‘Iyan, nakasingaw na ang espiritu.  Nilangkapan kayo ng espiritu eh ng buhay.

Benigno:  Ang buhay po ay espiritu?

Ama:  Ito ay diwa.  Diwa.  Diwa.

Marcial:  Kaya nga po, pagkamatay ng tao eh babawiin Ninyo ang kaluluwa ...

Ama:  No.  Hindi Ko babawiin.  Aalis sa loob noong lupang kinapal ang, ... ang buhay, ang espiritu, ang kaluluwa, sa madaling sabi, at ito ay babalik sa ...

Marcial:  Diyos.

Ama:  Diyos para magsulit.  Pero kung ito ay hindi mabuting kaluluwa, ay ...

Marcial:  Sa Impiyerno.

Ama:  Hahatulan ng kaparusahan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript055.htm

http://aristean.org/transcript055.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-28
2011-03-03


Revision: 1

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.