TRANSCRIPT 054

WALANG MAKAPAGLILIGTAS SA SARILI MALIBAN SA SARILI

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Anita Pasion: Kinukumpara ko lang.

Ama: Ngayon, yaon bang sinasabi mong Bebot na iyon, kung sino yaong Bebot na iyon, na kaya Ko lamang naman sinansala ka sapagkat alam kong mali at alam mo ring mali. Yaon ba ay nasa papel ni Judas na magpapakamatay? Yaon na ba ang lumilitaw na Judas sa tao at sa inyong samahan?

Anita: Yaong pribilehiyo ang kinukumpara ko dahil si Aling Celing ho ay malapit sa inyong mahal na kapatid. Eh ito naman ay anak ni Aling Celing, eh ang isip ko naman, nagtatanong lang naman po, yaong pribilehiyo na iyan.

Ama: Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na Ako ang gumawa ng bayabas. Buhat sa kanyang mga ugat, sanga, dahon, usbong at bulaklak, buko at mga bunga. At ito ay Aking mangaginawa upang kayo ay magkaroon ng pagkain. Sino ang may tutol? Mayroon ba?

Datapwat kung ang bayabas na ito ay inyong pipitasin upang kagatin at pagkatapos na kagatin ay itapon, kayo ay nagkakaroon sa Akin ng pagkakasalang kawalang pitagan at galang. Datapwat kung ang bayabas na ito ay pagkatapos ninyong kagatin o biyakin at nakita ninyong may uod, mga anak, hindi bat ito ay inyong mangaitinatapon at sinasabi Ko sa inyo, upang ang uod ay huwag mangagsilaki sa inyong mga katawan ay mangyaring itapon natin ang bayabas na may uod. At ano ang kinaalaman ni Marcelina para sa ikaliligtas ng kanyang suwail na anak? At sinasabi Ko sa inyo, maging kayo man ay sino, hindi mangyayaring maging daan ito upang maging kaligtasan ng inyong anak o kamag-anak. Walang makapagliligtas sa sarili maliban sa sarili.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript054.htm

http://aristean.org/transcript054.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-27
2011-02-27


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.