TRANSCRIPT 053

WALA NG LAMAN ANG ILALIM NG KALUPAAN

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Ang kailangan ninyo, para sabihin Ko sa inyo ng katotohanan, wala ng laman ang ilalim ng kalupaan.

Marcia Tolentino: Wala ng laman.

Ama: Ibinuhos nang lahat sa Mount Pinatubo. Ipinaulan ng lahat sa buong daigdig para magising ang tao galing sa pagkakasala. Para magsigising na kayo. Gumising na kayo. Umalis na kayo sa pagkakasala.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript053.htm

http://aristean.org/transcript053.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-27
2011-02-27


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.