TRANSCRIPT 046

ONE-THIRD LANG NG DAIGDIG ANG MATITIRA

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: One-third lang ng daigdig ang matitira. Ang one-third na iyon, sa inyo pa rin manggagaling ang kaunti. Kayo lamang ang magpasaway sa magulang. Kailangan, magpasaway kayo sa inyong magulang upang mawalan sa inyo ng (?).

Anita Perez: Yaong, Ama, yaong tercia parte, sa buong daigdig na po iyon, Ama?

Ama: Oo.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript046.htm

http://aristean.org/transcript046.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-13
2011-02-13


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.