TRANSCRIPT 043

NINOS INOCENTES©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

At ang ipinagdidiwang ng Katoliko ay talagang napakamali.  Binibiro mo, a-bente sinko ipinanganak si Jesus sa Belen.  A-bente otso’y Ninos Inocentes.  Ang ibig sabihin eh ang pagpupugot.  A-sais eh Tatlong Hari.  Eh kaya nagpugutan eh nang makadalaw ang tatlong hari sa kay Jesus sa Belen, eh pinadadaan sila ni Herodes eh hindi na sila nagdaan.  Kaya ang ginawa ni Herodes, naghimagsik ang puso at damdamin, ipinapatay ang mga batang mula sa bagong panganak hanggang tatlong taong edad.  Kaya papaanong nauna pa ang Ninos Inocentes kaysa sa pagdalaw ng tatlong hari.  Kaya sinasabi Ko sa inyo na iyan ay malaking, malaking, malaking kamalian.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript043.htm

http://aristean.org/transcript043.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-07-30
2013-07-30


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.