TRANSCRIPT 042

SINO ANG HINDI MAAARING MAGPAHUGAS NG PAA?

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Yaong mga nangagpahugas na, hindi na puwedeng, huwag nang magpapahugas pa. Yaong mga bata na wala pang labintatlong taon ay hindi pupuwedeng magpahugas. Yaong may maliliit na bimpo o tuwalya ay hindi uubrang hugasan. Yaong mga walang tuwalya ay hindi puwedeng hugasan sapagkat wala tayong impampapahid. Kung mayrooon namang maliit, hindi huhusto iyon para ipambigkis sa mga tao kung gagamitin ninyo iyon sa panggagamot sa karamdaman ng lupang-katawan. Naintindihan na ba ninyo?

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript042.htm

http://aristean.org/transcript042.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-08
2011-02-08


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.