TRANSCRIPT 040

MAY 5 AT MAY 23©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Ano yaong darating nating okasyon?

Roman Enriquez:  Birthday, May 5.

Ama:  May 5.

Roman:  At saka May 23.

Ama:  At May 23.  Ano ba yaong May 5?

Anita Perez:  Kaarawan po ng Iyong kapatid.

Ama:  Kaarawan ni Reneliniyindi.  Para saan yaon? 

Roman:  Sa kanyang buhay.

Anita:  Sakripisyo para sa kanyang buhay.

Ama:  Sa buhay ni Reneliniyindi.  Ibig Kong malaman ng bawat sa inyo na si Reneliniyindi eh batbat na ngayon ng karamdaman.  At ibig Ko ring malaman ninyo na hindi ito para sa kanyang buhay kundi para sa inyong kaligtasan sapagkat kung wala ng buhay si Reneliniyindi dito sa balat ng lupa, nangangahulugang kayo mang lahat, wala na sa pagkakaisa-isa tulad ngayon.  Kung nabubuhay siya sa inyong piling  para sa inyong pagkakaisa-isa na hindi kayo nagkakaisa-isa, paano kaya kung wala na ang kanyang buhay?

Kung hindi na ninyo dinatnan na siya ay nabubuhay, kailan kaya kayo magkakaisa-isang  tulad ng inyong pagkakaisa-isa sa oras na ito?  Kaya ang sinasabi Ko sa inyo, kung anuman ang inyong isasakripisyo para sa kanyang buhay, sinasabi Ko sa inyo, baka bukas-makalawa, mawala na siyang ganap sa inyong piling, ipagpatuloy ninyo ang pagdiriwang sa inyong sarili, sa inyong sariling kapakanan ang kanyang kaarawan.  Yaon ang masasabi Ko para sa inyo.

Ngayon, ano naman yaong 23?  Yaon ang tunay na kaarawan o kapanganakan ni Jesus Christ na sa inyo ay tumubos at nagbigay ng buhay.  Samakatwid, ang dalawang araw na ito para sa daigdig, dapat sana’y itinatangi ng bawat isa para sa inyo.

                              Nakukuha na ba ninyo ngayon?  Unti-unti.  

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript040.htm

http://aristean.org/transcript040.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-06
2011-02-06


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.