TRANSCRIPT 038

PART 3 OF 4 -
ANG LUKLUKAN©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Isang bisita:  Hindi po ba na lumuluklok Kayo sa luklukan o nakiki (inaudible) lang po?

Ama:  Sa luklukan ng alin?

Isang bisita:  Sa luklukang iyan.

Ama:  Alright.  Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, sa pamamagitan ng Aking hinihiram na katawan o doon sa inyong pinupuntahan, ang tawag nila’y talaytayan, kapagka ang Aking sarili ay ibig Kong ipakipagniig sa inyo, hindi Ako lumuluklok kahit na saan kundi napaloloob Ako sa isang katawang Aking kinakasangkapan upang kayo ay mangakaniig.  Sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, hindi tayo dapat manumpa, alright, malayo ito, hindi natin dapat panumpaan o dapat gamiting maging sumpa ang langit o ang lupa o ang ilalim man ng lupa o ang tubig man, sabi ng Diyos, sapagkat hindi mo ba nalalaman na ang langit ang Aking luklukan at ang lupa ang Aking tuntungan?

Alright.  Ito ang mga bagay na isasagot Ko sa iyo sapagkat ito ay katotohanan.  Kaya kung itatanong mo kung Ako ay nakikiluklok sa luklukang ito na luklukan ng mga tao, tunay na tunay na sinasabi Ko, hindi dapat parumihin ninuman ang bagay ng nilinis ng Panginoon mong Diyos.  

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript038.htm

http://aristean.org/transcript038.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-04
2011-02-04


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.