TRANSCRIPT 037

PART 2 OF 4 -
ANG PAGTATAKIP NG MUKHA O PAGKUKUMOT©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Isang bisita:  Kung tunay po Kayong nasa kaliwanagan, ano ang kahalagahan ng Inyong pagtatakip ng mukha?

Napatawa si Marcial Aguila.

Ama:  Kung ang pagtatakip ng mukha, kung sabagay, ito’y kalabisan na sagutin Ko para sa iyo. 

Ang pagtatakip o ang kumot na ito ay isang kasangkapan lang upang ang tinig Ko ay makarating sa maraming lugar at hindi iisa lamang na lugar ang makagamit.  Hindi sa lahat ng sandali, ito ay aming ginagamit.  Sa madaling sabi, ang ibig sabihin lamang ng kumot na ito ay transmitter para magkaroon tayo ng maraming sangay o makarinig ang marami nating kasamahan sa iba’t ibang mga binansain.

Bakit hindi ka pumarito noong panahon na hindi pa tayo gumagamit ng transmitter o sa panahon na gusto Kong masarili ninyo ang pakikipagniig sa Akin.  Hindi problema ang tanong mo kundi ito ay sa kaliitan ng iyong pinagkukunan.  Sana, nag-aral ka muna bago ka nagtanong noon pero hindi naman masama ang iyong tanong kundi ‘ang pagtatanong ay daan ng pagdunong.’  Matututo ka rin.  Pumunta ka rito sa abeinte-tres ng Mayo para o beinte-dos para makita mo na wala kaming itinatago o ikinukubli. 

Hindi ang nagkukumot o hindi ang nagtatakip ay nasa sa kadiliman sapagkat tunay na tunay sinasabi Ko sa inyo, kapagka ang araw ay sumikat sa daigdig, magtakip ka man ng makalilibong palibot-libot ng lambong na itim, susulpot at susulpot din ang kaliwanagan.  Datapwat kung gabi, balutin mo man ng ilaw dagitab ang buong kapaligiran, susulpot at susulpot din ang karimlan.

Bakit ka lubhang nagtataka?  Doon ba sa pinupuntahan mo, wala ring ilaw, ah?  Umm. 

Isang bisita:  May itatanong pa po ako sa Inyo.

Ama:  O.  Hindi kailangan ang ilaw sa kaliwanagan eh.  Ang kailangang dito’y, ang nangangailangan lang ng ilaw ay ang karimlan.   Alright.  Sige.  [Ang sumunod na pagtatanong ay nasa part 3.]

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript037.htm

http://aristean.org/transcript037.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-04
2011-02-04


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.