TRANSCRIPT 035

NATULOY BA SA PAGPAPAKAMATAY SI JUDAS?©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Anita Pasion:  Kasi po, Ama, kinukumpara ko lang kay Judas.  Kasi nagpakamatay din siya.

Ama:  Si Judas ba ay natuloy sa pagpapakamatay?  Si Judas ay hindi natuloy sa pagpapakamatay.  Bakit nagpakamatay si Judas?

Benigno Santos:  Sa laki ng pagsisisi.

Ama:  Sa laki ng pagsisisi.  Bakit iniligtas ng Panginoon si Judas? 

Isang tagapakinig:  (Inaudible)

Ama:  No.  Sapagkat ito ay isinumpa ni Jesus sa mga alagad, ‘Kayo ay mangalulukluk na di mangababawasan sa labindalawang luklukan ng mga alagad.’  Eh papaano iyon?  At ang mga bagay na ito ay nagkaroon ng katuparan upang matupad ang kasulatan.  Nabasa mo ba iyan, Benigno, o hindi?

Benigno:  Opo.  Nabasa ko po iyon.

Ama:  ‘At mangyayaring masira ang lahat ng kanyang mga ginawa kahit ang langit at ang lupa.  Datapwat ni isang kudlit sa kanyang mga sinalita ay hindi magkakabula.’

Benigno:  Tumupad lang po sa papel si Judas ...

Ama:  Alright.  Upang matupad ang kasulatan. 

Benigno:  Upang matupad ang kasulatan.

Ama:  Ang mga inihula ng mga propeta. 

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript035.htm

http://aristean.org/transcript035.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-02
2011-02-02


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.