TRANSCRIPT 034

ANG PAGSU-SUICIDE©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Anita Pasion:  Si Bebot na nag-commit ng suicide po.

Ama:  Huwag na nating pakialaman ang suicide.  Alam na natin iyan, Anita. 

Anita:  Before death.

Ama:  Alam na natin iyan, Anita.  Basta’t nagpakamatay, anong patawad ang ibibigay?  Eh ikaw na ang humatol sa iyong sarili.  Hinatulan mo, hinakbangan mo ang Diyos.  Masyado namang bina-by-pass ang Diyos noon.  Wala siyang karapatang utangin ang kanyang buhay o ang inyong buhay.  Wala kayong karapatan.

 

(mula sa #12a, 90%)

Ama:  At papaano rin sinasabi mo, Anita, na magkaroon ng kapatawaran ang kaluluwa ng isang nagpakamatay na humakbang ng ubod laki sa Diyos?  Nakapagtanim na ba kayo ng isang hiblang buhok sa inyong mga ulo?  At kung hindi pa kayo nakapagtatanim ng isang pilik-mata sa gilid ng inyong mga mata, papaano ninyong nilakasan ang inyong loob na manakit ng kapwa at bumakbak ng kanyang balat?  O lalo na ng inyong sarili?

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript035.htm

http://aristean.org/transcript035.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-02
2014-10-01


Revision: 2

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.