TRANSCRIPT 033

KAHARIAN NG KANYANG MGA LANGIT©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Ano ba talaga ang ibig sabihin ng langit?  Ang ibig sabihin ba ng langit ay pangalan ng palasyo ng Diyos?  Ano ba yaong langit?

Benigno Santos:  Tirahan ng Diyos. 

Ama:  No.  Kaligayahan.  Kaligayahan. Ang Diyos ba ay may tirahan?  Nagtitira nga ba ang Diyos?

Anita Pasion:  Kasi po Heaven and Earth.

Marcial Aguila:  Bawat puso po.

Ama:  Sa bawa’t puso.  Sabi sa inyo eh, ang tahanan ng Diyos ay ang inyong mga puso, samakatwid, ano ang langit?  Kaligayahan.  Nakatira ang Diyos sa kaligayahan.  Ang kaharian ng Diyos ay kaligayahan.  Gusto ba ninyong lumigaya?  Eh, di hangarin nating magtira sa kaligayahan.  At para tayo ay makatira sa kaligayahan, sumunod tayo sa Hari ng Kaligayahan.  At ito ay ang Diyos.

                              Eh kung itatanong Ko naman sa inyo, kung sino ang gustong tumira sa kalungkutan eh, ...

(Nagtawa si Ama at ang mga taga-pakinig.)

Ama:  Wala talagang magsasabing, ‘Ako, ayoko ng maligaya.  Oo, nahihirapan ako sa maligayang lugar.  Gusto ko sa malungkot.  Wala iyon eh.

Anita Perez:  Pangalan lang po ng kalye yaong Maligaya.

Ama:  Aba, ang pangalan ng kaharian ng Diyos ay kaligayan.  Siya ay sa inyong puso naninirahan sapagkat iyan ang Kanyang tahanan at ang Kanyang kaharian ay kaligayahan.  Aba, mga anak, ...

Anita Pasion:  So therefore, Ama, mankind pala particularly ang kuwan, where God dwells.  Hindi in all His creations Niya.  Tao lang.

Ama:  Hindi naman.

Anita Pasion:  Sa may banal na puso.

Ama:  Oo.  Sa may banal na puso ay nainirahan ang Diyos.  Datapwat ang Kanyang kaharian ay sa kalangitan, sa kaharian ng Kanyang mga langit.  Hindi naman sinasabing langit eh.  Hindi naman sinabing sa kaharian ng Kanyang langit kundi sa kaharian ng Kanyang mga langit.  Eh di samakatwid eh ang alam ninyong langit eh iisa, di ba?

Anita Pasion:  Hindi po, Ama.

Ama:  Hindi raw.

Anita Pasion:  Dahil nasabi po ninyo noon, mga langit.  Question ni Mang Bening.  Eh sabi Ninyo eh, ‘there are 72.’

Ama:  O eh 72.

Anita Pasion:  Ano ho yaong 72?

Ama:  There are 72 ...

Anita Pasion:  Heavens.

Ama:  Heavens.  Hindi naman Heaven.  Grado.  Iisa ngunit maraming grado.  Maraming grado.  First Floor.  Second Floor.  Wala lang Ground Floor.

(Natawa si Ama.)

Anita Pasion:  First Floor na ho iyan.

Ama:  No.  Kahit na First Floor, iba ang First Floor na nakaangat.  First Floor ‘pag nakaangat doon sa unang gradong iyan.  Pero ‘pag nakasayad sa lupa, Ground Floor.  Hindi Ko matatawag na Ground Floor, sapagkat ito’y nakaangat.  Walang lupang kinasasayaran.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript033.htm

http://aristean.org/transcript033.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-30
2011-01-30


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.