TRANSCRIPT 031

ANG TAONG MABUTI NGAYON©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Sapagkat sinasabi Ko sa inyo, halimbawa natin ngayon eh si Aristeo ay isang mabuting tao.  Pagpalagay lang, ha, dahil wala pang mabuting tao Akong nakikita eh.  Wala pa.  Patatawarin Ako ng bawat isa sa inyo. 

                              Alright, tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na kung si Aristeo ngayon ay isang mabuting tao at dumating ang pagkakataon na sa kanyang asawa ay hindi sinasadya ay may nang-rape.  At sa pag-rape sa kanyang asawa, para makapag ..., ibig sabihin, magtagumpay yaong magre-rape eh, sinaksak ang kanyang anak at namatay.  Ano kaya ang maisipan ni Aristeo?  Magpakabuti pa?  Tanong.  Sagot, Aristeo.

Aristeo Fernando:  Palagay ko ay hindi na po ako maghihiganti.

Ama:  Palagay mo lang.

Aristeo:  Ipagpapaubaya ko na po sa Inyo.

Ama:  Palagay mo lang iyon.  Palagay mo lang.

Aristeo:  Sa ngayon po, ...

Ama:  Sa isip mong ito.

Aristeo:  Kung sa akin po mangyari iyon, pababayaan ko na lang po yaon.

Ama:  Kahit kaya ...

Aristeo:  Ang hustisya na lang ...

Ama:  Kahit na nakikita mo na sinaksak ang anak mo na kaharap ka at ni-rape ang asawa mo, hindi ka kaya kumilos?

Aristeo:  Kikilos po ako noon, pero kung ... ibig kong sabihin, kung makatakas po ang ...

Ama:  Alright, huwag nating pag-usapan yaong takas sapagkat ito ay gagawin eh.  Alright, ito, ginagawa ko lang sample pero ito ay mangyayari.  Mangyayari ito. 

                              Alright.  Di ang sabi mo, Aristeo, ikaw ay gagalaw.

Aristeo:  Opo, gagalaw po ako kung ako’y nandoon po sa pagkakataon na iyon.

Ama:  Sa pagkakataong iyon.  Hindi mo mako-control ang iyong sarili.  Samakatwid, kung ikaw’y mabuti ngayon, mabuti pang mamatay ka na upang hindi na mabago pa ang iyong kabutihan.  Ito ang katwiran, Anita [Pasion].  Kaya itong iyong tanong eh hindi mayroong iisang sagot.  Maraming sagot yaang iyong tanong.   At sinasabi Ko sa inyo na ito ay walang pagsalang magaganap, ang bagay na sinabi Ko sa inyo bilang Aking isang halimbawa, hindi man kay Aristeo lang. 

Kaya ano nga ang salita ni Santa Teresita, tinatawag ninyong Santa Teresita, ‘Mamatay muna ako bago magkasala sa Diyos.’

                              Alright.  Sinuman sa inyo, maging si Roman na wala naman matimpiin na sinasabi ng bawat isa, sa mga pagkakataong iyon, kahit hindi pa si Clarita, kahit isang kapitbahay at nasasaksihan niya ang ganoong pangyayari, walang paraan hindi niya gamitin ang kanyang kamay para magtanggol.  At samakatwid, ang kapaligira’y nakapagdulot sa isang tao upang siya ay magkasala.  Kaya napakahirap ang nabubuhay, Anita, kaysa namamatay.

Sinasabi Ko sa inyo, at sa pagbaba ng, sa pagbabalik ng Anak ng Tao sa mundo na ibabaw upang ang lahat ay hatulan ng alinsunod sa kanyang naging gawain, mayroon Siyang daratnan pang mga taong nabubuhay at sa habang panahon, ang tanong Ko, kung natatandaan ninyo, ‘Alin ang pinipili ninyo, datnan kayo ng Diyos na patay ang katawan o buhay?’  At walang sinumang makapamili ng buhay o patay man.  Eh hindi naman puwedeng hindi kayo datnan, ke patay, ke buhay.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript031.htm

http://aristean.org/transcript031.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-30
2011-01-30


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.