TRANSCRIPT 029

DIGMAANG LALAGANAP SA BUONG DAIGDIG

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ang digmaang laganap sa buong daigdig ay labis na kalulungkutan ng marami lalo na ang mga pusong malayo sa Diyos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript029.htm

http://aristean.org/transcript029.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-25
2011-01-25


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.