TRANSCRIPT 028

IPAGBIBILI ANG MGA ANAK NA BABAE

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Dito ay magaganap din ang pagbibili ng sariling mga magulang sa kanilang dating minumutyang mga anak. Ipagbibili ang mga anak na babae para sa kanilang sariling kapakanan, kapakinabangan. Mawawalan ng halaga ang pagkakaroon ng relasyon ng mga magmamagulang.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript028.htm

http://aristean.org/transcript028.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-25
2011-01-25


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.