TRANSCRIPT 026

PAGNANAKAWAN NA HAHANTONG SA DIGMAAN

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Mag-uulol pa ang pagkawala ng respeto ng tao sa kanyang kapwa-tao. Lalaganap ng walang kapareho ang pagnanakawan hanggang sa ito ay mahantong sa isang malungkot na digmaan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript026.htm

http://aristean.org/transcript026.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-25
2011-01-25


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.