TRANSCRIPT 024

ALING TURO ANG PANINIWALAAN?

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Malapit na ang lahat. Dapat kayong magsipagbago.

Aristeo Fernando: Ama, yaong sabi Ninyo po noong Abril po sa akin, ang ihahabilin, ang sasabihin ko po sa mga tao ay magbagong-buhay na sila at magbagong-akala.

Ama: Oo nga. Ganoon ang dapat. Magbagong-buhay. Magbagong-akala.

Aristeo: Ang magiging question po eh, alin pong akala? Ganoon eh.

Ama: Yaong masama. Yaong masama.

Aristeo: Kasi, yaong aling, halimbawa, akala po si Jesus, hindi Diyos. Tao lamang.

Ama: Hindi. Iisipin ninyo lang na iyon ay Diyos.

Aristeo: Kaya dapat po ay mayroon kaming paninindigan or batayan na ito ang tama.

Ama: Ummmh.

Aristeo: Kasi kung tao po ang pagbabasihan namin ay mahirap na ipaggiitan dahil yaong mga paniniwala po ngayon eh ...

Ama: Mahirap nga.

Aristeo: Sa tao rin nanggaling iyon na ganoon ang paniwalaan, na si Jesus ay hindi Diyos, si Jesus ay Diyos. Ganoon po eh.

Ama: Okay. Yaon ang paniniwalaan.

Aristeo: Ito pong Inyong pong mga itinuturo na ito ...

Ama: Oo.

Aristeo: Ang siyang dapat na paniwalaan.

Ama: Oo.

Aristeo: Yaon ang kailangang i-emphasize.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript024.htm

http://aristean.org/transcript024.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-24
2011-03-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.