TRANSCRIPT 023

MGA HUHUGUTIN MULA SA IBA’T IBANG RELIHIYON©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Aristeo Fernando:  Ama, ano po ang ibig sabihin noong ‘may mga huhugutin sa iba’t ibang relihiyon’?

Ama:  May mga kukunin.

Isang tagapakining:  Kahit iba’t ibang relihiyon?

Ama:  Kahit iba-ibang relihiyon.

Aristeo:  Ano po ang gagawin ng mga huhugutin na iyon?

Ama:  Magiging banal.

Aristeo:  Sila po ba ay magiging mananampalataya kay Jesus?

Ama:  Mananampalataya na iyon.

Aristeo:  Maakay po ba nila yaong ibang mga ...

Ama:  No.  Kung sila ay patay na.  Ang kanilang sarili, sapat nang maakay nila.

Aristeo:  Kaya kailangan talagang magbago na ang tao.   Magbagong-buhay na.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript023.htm

http://aristean.org/transcript023.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-24
2011-01-24


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.