TRANSCRIPT 022

ALIN ANG TUNAY NA PAG-AARI NG ISANG TAO?

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Alin ang tunay na pag-aari ng isang tao? Ang kanilang pananampalataya. Ngunit kung ang pananampalataya mo ay wala sa pagsunod sa Diyos, paano ka nananampalatayang may Diyos? Manampalataya kang may Diyos at kung nananampalataya ka sa Kanya, gawin mo ang Kanyang mga utos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript022.htm

http://aristean.org/transcript022.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-24
2011-01-24


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.