TRANSCRIPT 020

HINDI BALENG MAMATAY BASTA’T MAY DIYOS©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Mayroon isang babae, si Teresita.  Ipinagkanlulo ng magulang sa isang lalaki.  Nagsisigaw si Teresita.  Sabi ng lalaki, ‘Huwag kang sumigaw at talagang iniwan ka ng magulang mo para sa akin.’  ‘Hindi baleng mamatay basta’t may Diyos lang,’ sabi niya.  At si Teresita ay naging banal.  Iyon ang masasabi Ko.  Si Teresita ay naging banal sapagkat hindi baleng mamatay basta’t may Diyos.  Papatayin siya ng lalaking pinag..., ipinagkanlulo sa kanya ng kanyang mga magulang.  Sinabi nga niyang, ‘Hindi baleng mamatay basta’t may Diyos.’  Iyon ang kanyang sinabi at nakapagligtas sa kanya iyon.  ‘Hindi baleng mamatay basta’t may Diyos,’ sabi niya.  At siya ay naging banal.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript020.htm

http://aristean.org/transcript020.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-07-30
2013-07-30


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.