TRANSCRIPT 016

NADIKIT SA SAHIG©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

At noon ding panahong yaon, Benigno [Santos], mayroong isang lalaki na may anak na tatlo.  Yaang lalaking may anak na tatlo ay nag-asawa ng isang babae, ng ibang babae, dahil namatay na ang kanyang asawa.  At ang babaeng ito naman ay nag-anak din sa lalaking yaon.  Minahal naman noong babaeng iyon yaong anak ng kanyang asawa.  Pinapag-aral at pinagsilbihan.  Pinaglaba ng damit at lahat ng bagay.

Isang araw eh dumating ang mga batang yaon galing sa eskuwela.  Inutusan noong ale, dahil may anak nga siyang maliit.  ‘Magsipagsaing na ‘ika kayo, mga anak.’  Eh nangagsipagbarumbado itong mga bata at sabi eh ‘Sinaing lang eh sila pa ay hinintay.’  Kinuha ngayon ng mga batang yaon.  Nakuha yaong palayok at ipinukpok sa ulo ng kanilang ale, sabay nga yaong sinabing, ‘Sinaing lang eh sila pa ay hinintay.’

Sa sukal ng loob noong babae, nasabing, ‘Kay tatamad ninyo.  Maanong mangadikit na kayo sa sahig.’

Nang matulog ang mga batang yaon sa sahig, hindi na nakabangon doon, Benigno.  Hindi na nakabangon doon.  Hindi patay.  Dikit.

Pinagsikapan nilang yaon ay kunin kahit na makasama na yaong sahig.  Eh kaso, pag nilalagari yaong sahig, dumudugo.

Iyan, Benigno, totoong-totoong nangyari kasabay ng balang na iyan sa Makinabang ng Baliwag, Bulacan.

(Inaudible remark of Benigno.)

Nabalitaan mo rin.

“Nabalitaan ko po,” sabi ni Benigno.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript016.htm

http://aristean.org/transcript016.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.