TRANSCRIPT 015

ANG BALANG©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ang nangyari eh lumitaw ang balang.  Kapag lumilipad ang balang, ang nasa ilalim, nasisilungan sa kapal ng balang.  Kapag dumapo ang balang sa puno ng kawayan, hindi lang ubos. Nababali ang kawayan – sa bigat.  Kita ninyo na.

 

May mga nagsipanghuli ng balang, hindi nalalaman ang kanyang sarili, taga-Plaridel [Bulacan], nakararating sa Gapan [Nueva Ecija].  Lakad ha?  Paghabol lang sa balang.  Hindi nararamdaman.

 

Tunay na tunay na kapag ikaw ay nakatindig sa karsada at nagdaan ang balang sa iyong ulunan, hindi masisikatan ng araw.

 

“Totoo po yaon, Ama”, wika ni Benigno [Santos].

 

Sa dami.  Pero sinasabi Ko sa inyo, mga anak, si Reneliniyindi ay ni hindi pa bulag ng mga panahong iyon.  Pero yaon ay nakita Ko.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript015.htm

http://aristean.org/transcript015.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.