TRANSCRIPT 010

ARAW-ARAW, SA LAHAT NG SANDALI, AY PASKO©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Nagse-celebrate ng Christmas ang mga sundalo.  Nagse-celebrate ng Christmas ang mga NPA.  Nagse-celebrate ng Christmas ang mga “nice people”.  Nagse-celebrate ng Christmas ang lahat ng nilalang.
               Datapwat sila ba ay may kapayapaan?  Wala, dahil nakahanda sila lagi sa pakikidigma.  Samakatwid, sila ay walang kapayapaan.  Kaya sabi Ko’y sila’y wala ng mga Pasko.
               Datapwat kayo na naririto ngayon, sinisiguro Ko na mayroon kayong Pasko maging kayo ay patay at maging kayo ay buhay sapagkat naririto, kitang-kita natin ...
               Kailan ang Pasko, mga anak?  Kailan, kailan?

Marcial Aguila: Tunay po, beynte-tres ng Mayo.

Ama:  Alright, a-beynte-tres ng Mayo.   Kailan ang Pasko?

Sofia Aguila: December 25.

Ama:  December 25.  Alright, kailan ang Pasko?

Anita Pasion:  Yaong momento ng isang tao ay naka- (inaudible)

Ama:  Alright, ngayon, kayo ay Pasko.  Itinatanong ba ninyo sa Akin kung bakit Ko sinabing ngayon ay Pasko?
               Ngayon, kayo ay Pasko. Itinatanong ba ninyo sa Akin kung bakit Ko sinabi ngayon ay Pasko? Kayo ay may kapayapaan sa mga pagkakataong ito. At naririto sa inyo ang ipinanganak ng Pasko. Kapiling ninyo ang ipinanganak ng Pasko. Kaya ngayon sa inyo ay Pasko. Samakatwid, kung ang Diyos, araw-araw at sa lahat ng sandali ay nasa ating puso, sa ating puso, araw-araw, at sa lahat ng sandali ay Pasko.
               Samakatwid baga’y walang saglit na hindi Pasko sa isang taong ang Diyos ay hindi iniwawaglit sa sarili sapagkat ang Diyos ang kapayapaan. Sa piling ng Diyos natatamo ang kapayapaan. At kung ang Diyos ay hindi ninyo iwawala sa inyong puso, ang kapayapaan ay laging nasa inyo at walang saglit sa bawat isang may-uri ng gayong pagkatao ay Pasko.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript010.htm

http://aristean.org/transcript010.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.