TRANSCRIPT 009

ANG PASKO AY KAPAYAPAAN©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Malapit na ang panahon ng Kapaskuhan.  Ang ibig sabihin ng Kapaskuhan ay ano ba?  Taun-taon ay ipinaliliwanag Ko sa inyo iyon.  

                    Dapat nating ipagdiwang ang Araw ng Kapaskuhan sapagkat iyon ang unang-unang araw na ibinigay sa atin upang tayo ay magkaroon ng tiyak na kapayapaan. Datapwat kailan nga ba ang tunay na Pasko? Maging iyon man ay kailan, maging alin man ang tamang araw, maging mali man ang isiniselebra ng sandaigdigan, sapagkat ang diwa ay iniuukol nila sa tunay na Tagapagligtas o ang Pangako ng Diyos, nagagalak pa rin ang Aking puso. At magalak pa rin ang inyong puso.

Ang katunayan, marami ng tao ang walang Pasko. Napakarami na sa tao ang walang Pasko. Magalak ang inyong puso sapagkat kayo ay may Pasko. At sa pamamagitan ng inyong paggagalak, idawit ninyo ang mga taong mangagalak. Yaong kahit paano ay katulad ninyo na mayroong Pasko. Yaong katulad ninyo kahit paano ay mayroong galak.

Teka nga pala.  Matanong ko nga pala kayo.  Pinag-uusapan natin dito, maraming tao na ang walang Pasko.  Kayo ba, mga anak, ay may Pasko? 

Isang taga-pakinig:  Siguro.

Ama:  Siguro? 

Sofia Aguila:  Wala pong siguro, ano, Ama?

Ama:  O, bakit?

Sofia:  Dahil po sa ano eh.

Ama:  Saan?

Sofia:  Sabi nga, hanggang a-sais baka magkaroon ng giyera.  Kaya hindi natin malaman kung ano po ang mangyayari.

Ama laughed. 

Ama:  Kung magkagiyera ba, Sofia, wala ka ng Pasko?

Sofia:  Iba po ang meaning Ninyo.  Iba po ang meaning ko, Ama.

Ama:  Alright, sinu-sino sa inyo ang mga walang Pasko?  Ano ba ang ibig sabihin ng Pasko?

Marcial Aguila:  Kapayapaan po, Ama.

Ama:  Kapayapaan, mga anak. Kaya ‘ika Ko ay mapapalad kayo at mayroon pa kayong Pasko. Datapwat maraming tao na ang walang Pasko sapagkat sila’y walang kapayapaan.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript009.htm

http://aristean.org/transcript009.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.