TRANSCRIPT 008

ANG DASAL NA PAULIT-ULIT

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Aristeo Fernando: Ama, paano po naming ipaliliwanag na si Blessed Virgin Mary ay kailangang sambahin?

Ama: Sinasamba ba ninyo si Inang Birhen?

Teofila Cabalda: Ama, may difference. Ang ano ko diyan, ang Inang Birhen, veneration lang. Ang adoration, si Ama, ang Diyos. Doon ko po ipinaliliwanag. Yaon po ang ipinaliliwanag ko. Bakit may Birhen pa daw po na sinasamba?

Ama: Hindi sinasamba iyon.

Teofila: Veneration lang, di ba? Iba ang sa Diyos. Adoration.

Aristeo: Ano po ang dapat naming gawin para kay Blessed Virgin?

Ama: Mayroon ka pa bang dapat ipaliwanag kay Blessed Virgin. Ikaw ba, ikaw ba ay walang ina? Kung papaano mo ipinaliliwanag ang iyong ina, gayon mo rin ipaliliwanag si Inang Birhen.

Anita Perez: Kailangan pong igalalang, Ama?

Ama: Igalang. Hindi naman iyong pupunitin mo ang litrato niya. Hindi. Kundi kung papaano mo, kung papaano Ko iginagalang ang Aking ina, gayundin ang Ina ng ating Panginoon.

Anita: Kailangang igalang.

Aristeo: Kapag nagdarasal po ng rosaryo, Ama, para kay Blessed Virgin Mary po yaon, ano?

Ama: Very good.

Angelina Soriano: Yaong paulit-ulit daw pong dasal. Bakit daw tayong nagdadasal ng paulit-ulit.

Ama: Ayaw ba ninyo. Kung kumanta ba kayo, isang beses lang kinakanta?

Angelina: Paulit-ulit na pagkanta.

Ama: Kung paano kayo kumakanta ng paulit-ulit, gayundin ninyo kinakanta nang paulit-ulit ang kay Inang Birhen.

Eduardo Soriano: Tama po. Kasi ang isang kanta, kung hindi po nakukuha ang eksaktong tono.

Ama: At kung makuha mo na, hindi mo na uulitin? At kung alam mo na, hindi mo ba uulit-ulitin?

Angelina: Binabatikos po nila ang paulit-ulit na pagrorosaryo. Eh yaong paghihingi sa Inyo sa kanilang panalangin, hindi ba paulit-ulit iyon? Yaon ang mas gusto ni Blessed Virgin.

Ama: Alright. Ang sinasabi Ko nga ay parang kanta. Kung paano ninyo pinag-uulit-ulit ang kanta, ganoon din ang kay Inang Birhen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript008.htm

http://aristean.org/transcript008.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.