TRANSCRIPT 002

ANG IGLESYA

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Ang iglesya ay kayo. Tao ang iglesya. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesya? Kasi hindi tina-Tagalog sa Bibliya eh. Ano ang ibig sabihin ng iglesya?

Tagapakinig: Katawan.

Marcia Tolentino: Iglesia ni Cristo.

Ama: No. Ang ibig sabihin ng iglesya ay bahay. Bahay. Ngayon, ano kayo?

Tagapakinig: Kami ang bahay.

Benigno Santos: Bahay po.

Tagapakinig: Espiritu ng bahay.

Ama: O espiritu ng bahay ngayon.

Tagapakinig: Espiritu ng bahay.

Ama: No. Alin ang espiritu ng bahay?

Tagapakinig: Puso.

Ama: Maestra ka pa naman ah.

(Nagtawanan ang ilang tagapakinig)

Ama: Ang espiritu ay nakatira sa mga iglesya o bahay. Alin ang bahay?

Tagapakinig: Ang puso.

Tagapakinig: Katawan namin.

Ama: Kayo ay mga bahay. Ang inyong espiritu ang naninirahan. Kaya nga, nasisira ang bahay datapwat ang namamahay ay hindi namamatay. Alin iyan?

Benigno: Kaluluwa po.

Ama: Kaluluwa ninyo. Iyan ang namamahay. O. Ang inyong bahay ay ang inyong katawan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesya.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript002.htm

http://aristean.org/transcript002.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-05
2013-08-12


Revision: 1

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.