MGA PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO
SA ORIHINAL NA WIKANG PILIPINO

By Aristeo Canlas Fernando, Peace Crusader

 

1.

MGA DASAL AT MGA PANALANGIN NG ESPIRITU SANTO

 

 

Ang mga dasal at mga panalangin na tinipon dito ay mga binigkas mismo ng Espiritu Santo. Kabilang dito ay ang Sumasampalataya Ako na ipinahahayag ang ating paniniwala at ang bagong Ama Namin. Ito ang unang serye na tinatampukan ng 50 mga dasal at mga panalangin.

2.

MGA PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO

 

 

Napakaraming ipinahayag ang Espiritu Santo na maaari nating gamitin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay upang tayo ay makaiwas sa pagkakasala at tuloy ay makapaglakad sa tamang landas. Ibinabahagi dito para sa lahat ng tao ang mga iyon. Ang mga pahayag na ito ay ibinigay sa pamamagitan ng sermon o pakikipagtalakayan. Kapag nagmisa ang Espiritu Santo, at ito ay nagaganap nang paminsan-minsan, nagbibigay siya ng mga sermon na tumatagal ng mula 15 hanggang 30 minuto. Nagsesermon din Siya sa karaniwang pakikipagsesyon sa Kanya. Ating suriin ang mga pahayag na ito upang mapag-alaman natin kung sino Siya. Tayo ay pumulot din ng mga aral sa mga pagpapahayag na ito.

3.

MGA ARAL NA TURO NG ESPIRITU SANTO

 

 

Ang mga aral na ito ay base sa turo ng ating Panginoong Jesucristo na nasasaad sa Banal na Habilin. Ipinagbibigay diin ng Espiritu Santo ang mga turo na yaon sa Bibliya and ipinaliliwanag Niya ang mga katuruang yaon.

4.

MGA HULA NG ESPIRITU SANTO

 

 

Ang mga hula na ipinahayag ng Espiritu Santo ay parang mga babala ng mga bagyong darating. Ipinapag-iingat Niya tayo at matutong maging taimtim ang ating mga pananalangin upang malampasan natin mga unos na ito ng buhay.

5.

MGA SALAWIKAIN NA SINALITA NG ESPIRITU SANTO

 

 

Sa pagbibigay ng aral ng Espiritu Santo, paminsan-minsan ay bumibigkas Siya ng mga salawikain na puno ng karunungan at kaalaman. Ang mga tinipon dito ay ilan sa mga iyon.

6.

MGA TULA NA TURO NG ESPIRITU SANTO

 

 

Nagkaroon ng pagkakataon na ipinasaulo sa mga tagapakinig ang ilan sa mga tula na itinuro ng Espiritu Santo. Ilan sa mga iyon ay siyang nakapaloob dito.


Home | Revelations | Prophecies | Postings | 888 - Number of Jesus | Aristean Calendar | World Peace | Topics in Pilipino