ANG LUPA AY PAMINSAN-MINSANG
NAGKAKASUKAL©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Kumusta, Benigno.

Benigno Santos:  Ito po.  Mabuti rin po naman, Ama.  Paminsan-minsan, nagkakasakit pero hindi naman po nagtatagal ay gumagaling din.

Ama:  Hindi ba, Benigno, ang lupa ay talagang paminsan-minsan nagkakasukal?

Benigno:  Ganoon nga po, Ama.

Ama:  Samakatwid, hindi tayo dapat magtaka kung tayo paminsan-minsang may sakit.  Sapagkat tayo ay lupa at sa pagiging ating lupa, dapat tayong paminsang-minsang magkakasukal.

                              Ang sakit eh hindi sukal eh kundi walis.  Walis iyon.  Kasi kung tayo eh kung minsan nakalilimot sa Diyos, pag nagkasakit eh naaalala ang Diyos.  Kung sa bagay, sapagkat kayo’y moderno na, masyado na ang pagkamoderno ng tao, talagang sa isang milyon eh isa lang ang hindi nakapagka nagkakasakit, hindi Diyos ang naaalaala kung hindi doktor.  Sinasabi Ko sa inyo, sa isang milyon ay pinakamalaki na ang isang daan na hindi ganoon.

                              Kaya ang tao kung nagkakasakit, antimano’y nagkakaroon ng balisa, hindi lamang yaong may sakit kundi pinagkakasakitan, at ang unang-unang pumapasok sa isipan ng mga mahihirap na siya pa namang nakararami, ‘Ngayon pa nagkasakit ang ganito ko eh ngayon  pa naman tayong walang kapera-pera.

                              Sa halip na, ‘Diyos ko, pagalingin Mo po ang aking maysakit.  ‘Naku po, ngayon pa tayo pinagkasakitan, ngayon pa tayong walang kapera-pera.’        

                              At ang mayaman naman, ang nasasabi, ‘Saan kaya natin ito ipagagamot.’  Ganyan kaagad.  Wala man lang halos makaalala sa Diyos sa sandali ng oras ng sila’y pinagka(inaudible).

 

 

Transcription ito na galing sa t07b, 6:24-9:10

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag147.htm

http://aristean.org/pahayag147.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-08-12
2014-08-12


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.