PAMANGKIN - TUNAY NA ANAK©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Sa panahon ng una-una, ito (pagiging magkamag-anak) ay tunay na anak (ang pamangkin).

 

 

Kaya pala si Abram at ang kanyang pamangkin na si Lot at parang magtatay (Genesis 14:8 – “for we be brethren’).  Namatay ang ama ni Lot na si Haran.  Si Abram ay 75 years old at ang kanyang asawa na si Sarai ay 65 years old, parehong matanda at baog.  Si Lot ay sumama kay Abram at Sarai mula sa Ur ng mga Chaldees patungo sa lupain ng mga Canaanites (Genesis 11:31, 12:4-5).

 

 

Transcription ito na galing sa e04a, 14:08-14:14

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag144.htm

http://aristean.org/pahayag144.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-06-15
2014-06-15


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.