PAGKAIN NG DUGO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Kung sasabihin Kong huwag kayong kakain ng dugo, huwag ninyong pag-imbutan ang pagkatao ng inyong mga anak.  Yaon ang ibig sabihin noon, ang inyong kamag-anak.  O di pagkain yaon, eh ang kanyang (Aristeo’s) itinatanong eh literal, sapagkat ang katambal ay baboy.

Benigno:  Oo nga po.

Transcription ito na galing sa e01a, 0:27-0:48

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag140.htm

http://aristean.org/pahayag140.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-05-19
2014-05-19


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.