PINAGBABAWAL NA KAININ©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Benigno Santos:  Ano ang ipinagbabawal na aming kainin?

Ama:  Ano ang ipinagbabawal Ko na inyong kainin? 

Benigno:  Opo.

Ama:  Ang ipinagbabawal Ko sa inyong kainin ay yaong hindi nararapat para sa inyo.  Kung sasabihin Kong huwag kayong kakain ng dugo, huwag ninyong pag-imbutan ang pagkatao ng inyong mga anak.  Yaon ang ibig sabihin noon, ang inyong kamag-anak.  O di pagkain yaon, eh ang kanyang (Aristeo’s) itinatanong eh literal, sapagkat ang katambal ay baboy.

Benigno:  Oo nga po.

Ama:  Yaong hindi tama para sa inyo, huwag ninyong kainin.  Kumakati ka sa pagkain ng hipon, huwag kang kumain ng hipon.  Kumakati ka sa pagkain ng alamang, huwag kang kumain ng alamang.  Iyon ang bawal para sa inyo.  Ngunit ang lahat ng mga bagay na nabibiling makakain sa pamilihan ay inyong bilhin upang inyong makain at kayo ay mangabusog.  Datapwat huwag ninyong kainin yaong masasamang hain para sa inyo at kainin ninyong lahat ang mabubuting hain para sa inyo.  All right.
               Ano yaong hain na iyon?  ‘Halika, pumunta tayo sa bar o tayo sa disco house at tayo ay mag-disco.’  Ito ay masamang hain.  Mabuti bang hain iyan?
               ‘Halika at pipili tayo doon sa mga, sa mga pulang-bahay ng magaganda at siya nating pilingang magdamag.  Ito ba ay magandang hain?  All right.
               Samakatwid baga’y ang mga bagay na pinagbabawal Ko’y inyong nangatatalos.  Pero ang itanong mo sa Akin kung ba’t hindi kumakain si Roman ng talaba, ewan Ko. (nagtawanan ang mga nakikinig at si Ama).  Eh ganoon yaong tanong eh.
               Bakit hindi kumakain si Pilar ng dalag?  Aba ewan Ko.  Yaon ang tanong.  Pero hindi Ko sasabihing ewan Ko ang mga Muslim kung bakit hindi kumakain ng baboy, pero iyan, Aristeo, ay hindi tanong.  Kaugalian nila iyon at ikinalulungkot Kong putulin yaong kanilang kaugalian.  Ibinigay Ko sa inyo ang mga araw na may laya.  Hindi pa ngayon ang oras ng paniningil.  At kung hindi ka lang naman kumain ng baboy at hindi ka lang naman kumain ng kambing, alangan naman kita eh, ikaw ay Akin pang takapan sa bagay ... takapan sa bagay na iyon.  All right.  Huwag na nating pagkuwentuhan iyon.  Nasagot na kita.  Ang pinagbabawal Ko sa inyong pagkain na lahat ay yaong mga bagay na hindi karapat-dapat para sa inyo.
               Bakit ipinagbabawal sa maysakit o naoperahan ang pagkain ng pakwan?  Sapagkat ito ay labis na malansa na nakapagbubukas, nakapagpapanariwa ng inyong mga sugat.  Samakatwid ay hindi ninyo nga dapat munang mangakainin.
               Kaya itong kanilang mga baboy ay hindi nila kinakain sapagkat kapag daw kinakain, sila’y nilalagnat o sila ay nagkakasugat o baka magkabalahibo, alangan naman na ipilit natin ...

Anita Perez:  Pero, Ama, nagkaroon po ako ng kumpareng Muslim.  Eh buhat po noong napangasawa iyong kumare ko eh, kumakain ng baboy, aba, pinanghinayang niya yaong panahon na hindi siya nakain ng baboy.  Araw-araw ngayon, gusto niyang ulam, baboy.

Ama:  Samakatwid baga ay tumalikod sa kanilang kaugalian. 

Anita:  Ganoon nga po.

Ama:  O kaya wala tayong pakialam sa kanilang ugali – kung gusto nilang talikuran iyon o ayaw ba nilang talkidan.

Transcription ito na galing sa e01a, start-4:00

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag139.htm

http://aristean.org/pahayag139.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-05-19
2014-05-19


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.