MARAMING SALAMAT AT
NAKAUSAP KO PO KAYO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando:  Maraming salamat po, Ama, at nakausap ko po kayo.  Maraming-maraming salamat po. 

Ama:  Walang anuman.

Consuelo Oroga:  Pagaling Ninyo na po ang karamdaman ko sa bato.  Himihingi po ako ng dahong kawayan.  Yaon po ang sabi ng kapatid po Ninyo sa gamot sa sakit sa bato.  Pagaling na Ninyo po ang aking karamdaman. 

Ama:  Hayaan mo.

Consuelo:  Salamat po, Ama.

Aristeo:  Wala na?

Ama:  Ako’y lalakad na.

Aristeo:  Maraming salamat po, Ama.  Ako po ay babalik na po sa Australia sa Huwebes, ano po?

Ama:  Oo.

Angelito Alcantara:  Maraming salamat po, Ama. 

Aristeo:  Si Lito po.  Ang kasama ko po na taga-Baguio po.  Kilala po ninyo iyan.  Maraming salamat po, Ama.

Ama:  Walang anuman.  Kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso, sumainyo ang Panginoon.

Aristeo and Consuelo:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag136.htm

http://aristean.org/pahayag136.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-03-10
2014-03-10


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.