PLURAL, ANG PAKIKIPAG-SESSION

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Kaya kailangan na kilalanin natin na mayroong Diyos. Ama, ano po ba ang aking mga dapat na gawin?

Ama: Wala na.

Aristeo: Paano po, Ama?

Ama: Wala na.

Aristeo: Wala na. Kasi po, aktibo po ako sa Internet. Nakikipagdiskusyon po ako, at yaon Inyo pong ... Hindi ko po akalain na yaong aking nai-tape noong araw ay maitra-transfer po sa computer. Kaya noong araw po, ginagawa ko, tina-transcribe ko po yaong Inyo pong sinabi. Sinusulat ko po yaon. Kasi hindi ko naman po alam na maririnig ng mga tao yaang Inyo pong sinasabi. Ngayon, nai-upload ko na po yaong ilan, kaya hindi na po sila nagdududa. Maraming mga tao po ang hindi na nagdududa na nakakakausap po namin kayo, na nakikipag-usap kami sa isang espiritu, at saka ini-emphasize ko po doon na plural po, kami, sinasabi ko, we. Eh kung sa akin lang po kayo nakikipag-usap, eh I ang sasabihin ko. Eh we po. Hindi lamang ako. Si Conching, na naririto, nakakausap din po ninyo. Na-mention ko si Conching, na-mention si Manuel, si Mang Bening, si Mang Marcial. Naririning nila. Si Eddie, si Mrs. Pasion, si Anita Perez. Kaya ang pakikipag-usap ay hindi exclusive na sa akin. Maririnig nila iyon.

Ama: Tama.

Aristeo: Gusto ko po na marami, yaon pong sa Facebook, sa Internet, yaong kanilang mga questions, i-raise po nila at susubukan ko pong sagutin sa nalalaman ko po. Kung makikita ko kung saan po sinabi yaon, iparirinig ko sa kanila yaong tape na yaon, yaong recording na yaon. Kung hindi po, sinasabi ko, kung hindi ako nagkakamali, yaong pagkakatanda ko, ganito ang pagkakasabi ni Ama. Pero mas maganda po na yaong Inyo pong salita mismo ang marining ng mga tao. Mas maganda po ang Inyong paliwanag po kaysa sa akin na, ang pagkakatanda ko, ganoon lamang ang sinasabi ko.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag134.htm

http://aristean.org/pahayag134.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-03-10
2014-03-10


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.