MAGING MADALDAL

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Ama, maraming salamat po at nakausap ko po kayo. Although mayroon pa po akong tanong na nae-encounter, ..., susubukan ko pong sagutin po yaon na katulad po ng sabi ninyo eh ipaliwanag ng maigi. Kung ako po ay sumagot ay hindi naman one-liner lamang kundi paliwanag. Maging madaldal, sabi Ninyo po. Tama po ba yaon, Ama?

Ama: Tama.

Aristeo: Maging madaldal lamang. Hindi ko po alam na ganito pala na ako magiging madaldal. Akala ko, hindi naman ako marunong magsalita kaya kahit na ilang minuto it takes me to compose yaong sagot ko na iyon, eh hindi naman po Ninyo ako pinababayaan dahil nalalaman ko po na ... sabi ko, hindi ko naisip iyon ah, yaong mga sagot na yaon. Tinutulungan po ninyo ako, Ama.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag133.htm

http://aristean.org/pahayag133.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-03-03
2014-03-10


Revision: 1

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.