ANG MAGKA-LIVE IN

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Ama, si Meriah po na anak ni Marissa, eh fourth year high school na po yata ngayon dapat, hindi pumasok ngayong taon na ito, makatatapos po ba ng pag-aaral iyon?

Ama: Kung magsusumikap siya.

Aristeo: Kung magsusumikap. Ayon. Kung magsusumikap siya. Hindi ko po malaman kung totoo yaong aking narinig na si Meriah ay mayroong ka-live in na lalaki eh. Robert yata ang pangalan. Eh sabi ko nga nabanggit sa akin ng hipag ko iyon eh kabata-bata pa niya para magkaroon ng boyfriend at ka-live in pa. May katotohanan po ba iyon, Ama?

Ama: Oo.

Aristeo: Bat hindi ko po dinatnan sa bahay yaong Robert po na iyon?

Ama: (not comprehended)

Aristeo: Papaano po, Ama?

Ama: (maybe alam na ako ay darating)

Aristeo: Ah alam kasi na ako ay darating kaya nawala na.

Ama: Oo.

Aristeo: Eh kapag ako ay umalis po, baka nandidiyan uli iyon.

Ama: Baka.

Aristeo: Baka sumulpot na naman yaong lalaki.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag132.htm

http://aristean.org/pahayag132.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-03-03
2014-03-03


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.