ANG KABATAAN NGAYON

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Yaong kapatid ko pong si Marissa, ano po, yaong sinundan po, bago po si Ernesto, si Marissa po. Eh magbabago pa po ba iyon?

Ama: Magbabago pa.

Aristeo: Magbabago naman. Eh yaong mga anak po, ano po ang gagawin doon?

Ama: (not comprehended)

Aristeo: Papaano po, Ama?

Ama: (not comprehended) Huwag umasa sa kanya.

Aristeo: Na huwag umasa sa kanya?

Ama: Oo.

Aristeo: Ayon. Kasi po, sobra po, umaasa lang yaong kanyang mga anak sa kanya, at siya, para bang sobra-sobra siyang magtrabaho para mayroon lang maibigay doon sa kanyang mga anak. Noong malaman ko nga kagabi na yaong isang natutulog po doon sa bahay na ang pangalan ay si Von yata iyon, ay kumikita ng mga 900 pesos sa pagsosorbetes ano, bakit hindi magsorbetes itong batang ito at sa ina lang umaasa ng lahat ng ano. Pati po yaong noong isang linggo, itong linggo na ito, kasabay ko po yaong anak na isa, si Emman, na nasa computer po, eh naglalaro lang ng ano. Sabi ko P15 per hour. Game lamang. Laro. Dapat itigil. Sobra-sobra ang pagbibigay ng ina. Kailangan matuto. Halos kasintaas ko na po si Emman. Halos kasintaas ko na po yaong lalaki na iyon. Eh yaong isa, yaong babae, sabi eh mag-aaral, pero nandoon sa kanyang pinsan sa Las Pinas.

Ama: (not comprehended)

Aristeo: Na tulungan nila ang sarili nila. Mga bata po. Tulungan nila ang kanilang ina at hindi lamang umasa doon. Mayroon po kayong sinabi na natatandaan ko po, Ama. Yaong bata po, habang wala pang asawa, ang kanyang kinikita ay kailangang sa magulang mapapunta.

Ama: Ummmh.

Aristeo: Ayon. Tama yaon. Hindi alam ng mga tao yaon. Kasi ang mga tao po ngayon, makasarili na lang po eh. Yaong kita nila, kanila. Binubulsa. Dapat noon, iniintrega sa magulang, ano po?

Ama: Oo.

Aristeo: Ang magulang na ang bahala na magbigay sa kanila ng allowance nila. Grabe. Mga bata ngayon. Sabi po ninyo, Ama, ang mga kabataan po ngayon ay walang kakuwenta na po.

Ama: Oo nga.

Aristeo: Walang kakuwenta-kuwenta na nga. At lumalaban pa nga sa mga magulang nila. Nanunuwag.

Ama: Kailangan ...

Aristeo: Paano po, Ama?

Ama: Kinakailangan na

Aristeo: Mayroon po kayong sinabi, parang simaron na kabayo. Basta mahusay na magrenda ang tao, kahit simaron na kabayo ay napapaayos din. [Walang simaron na kabayo sa mabuting mangutsero.]

Ama: Oo.

Aristeo: ... ang sabi po Ninyo eh.

Ama: Oo.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pagkikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag131.htm

http://aristean.org/pahayag131.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-02-12
2014-02-12


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.