ONE MINUS ONE EQUALS TWO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Itong nangyayari ngayon ay sobrang-sobrang-sobrang-sobra na kaguluhan.  Ang sinumang tao na nakaraan ninyong Pangulo ay pinagbawalan ng baril sa paglakad.  Tama ba?  Mayroong parusa ang may dalang baril na mahuli sa labas.  Tama ba iyan?

                        Ngayon, iyan ang hiningi ng Communist Party at NPA na mangyari na pinahintulutan.  Bakit kailangang mangyari yaon?  Bakit ito kailangang mangyari?

                        Yaong bawal ay may mga malubhang nangyayari, hindi ba?  Yaon kayang hindi bawal, mga minor naman kaya ang mangyari?  Hindi kaya may mangyaring mas grabe?  Hindi nga kayang magising na lamang kayong isang araw na komunista ang nakaupo sa pamahalaan ninyo?

                        Magsidalangin kayong mataman.  Magsidalangin kayong mataman.

Aristeo Fernando:  Ama, yaon pong pagpapalit ng miyembro ng gabinete ni Cory, kung ang tinatanggal po ay may pagka...

Ama:  Nasyonalista o demokrasya at ang itinitira ay komunista.  One plus one.

Aristeo:  Kaya hindi magtatagal, karamihan ng nasa gabinete ay puro mga komunista na.

Ama:  Ito, Aristeo, ay sagutin mo: one minus one ay ano?

Aristeo:  Zero po.

Ama:  No.  Mali ka.  One minus one equals two.

Aristeo:  Ang ibig Ninyo po bang sabihin ay isa ang tatanggalin sa gabinete, dalawa ang ipapasok niya?

Ama:  Hindi.  Hindi Ko sinabi iyan.  Yaong buntis ay iisa at kung naganak ay magiging dalawa.  ‘Pag inalisan mo ng isa yaong isa, magiging dalawa.  Buntis, eh. 

                        Luma si Lourdes dito.  Luma ang pagkamaestra mo, ano?  One minus one equals two, wika Ko.  Luma pagkamestra mo, ano?  Kahit nag-aral ka ng komersiyo, Benigno, maluluma ka sa minus ko.

                        Bakit hindi mo nasakyan?  Yaong buntis ba ay ilan?  Isa.  Isa lang iyan.  Iisa iyan.  Ngayon, oras na manganak, inalisan mo ng isa yaong isa at naging dalawa.

Tagapakinig:  Mayroon pa ngang twin o triplet.

Ama:  Oo nga.  Mayroon pa ngang three.

Crescencia Dalangin:  Mayroon pa pong walo.

Ama:  Pero napakabihira naman noon.  Sira, Crescencia Perez ang pagkakomersiyo mo.

                        Talagang ganito ang inyong pamahalaan.  Ang nasa pamahalaan ninyo, mga anak, puro buntis.

Anita Perez:  Wala po bang commonsense ang nakaupo?

Ama:  Ano?  Malaki nga eh.  Nalaki nga eh.

                        Puwede ba naman iyon eh babae siya?  Ang tanong ni Anita kung walang commonsense?  Ikaw ang walang commonsense.  Sapagkat kung may commonsense ka, hindi mo na itatanong sa Akin yaon.  Malalaman mo na siya ay kiling sa komunista.  Ang buong totoo, dapat sa sinabi Ko, naintindihan ninyo ang ibig Kong sabihin.

Aristeo:  ?

Ama:  Ng iyong sarili.  Hindi pambansa.  Imposible naman, Aristeo, na nakasakay sa bapor na butas eh ang iligtas mo pa ang bapor.  Kukuha ka ba ng bote para isakay mo yaong bapor at ikaw ay maglangoy?  Sagutin mo Ako.  Ano yaong bote?  Yaon bang bapor na butas ay isasakay mo sa bote at ikaw ay lalangoy at para mailigtas ang barko?  Ngayon, ano ang ililigtas ninyo, kayo o bansa ninyo?  Nakita na ninyo?  Kasindupok ni Arturo.  Ang ayaw daw sumunod sa kanya eh iligtas niya ang sarili niya at sila ang mahulog sa Impiyerno.

Tagapakinig:  ?

Ama:  Hindi.  Hindi na ikaw ay magsakripisyo nang magsakripisyo.

                        Alam mo, Anita, mahalaga sa aparador ang susi sapagkat kung wala ang susi, ang aparador ay hindi mabubuksan.  Eh papaano kung dinistrungka ang susi?  Ano ang halaga ng susi mo?  Mayroon bang halaga kung dinistrungka na ang susian?  Eh distrungkado ang susian ninyo eh.

Crescencia:  Yaong pagkadistrungkado na iyan, may pagka sa aming pagkukulang, Ama?

Ama:  Hindi.  Hindi naman.  Hindi naman.  Bakit Ko naman ibubunton sa inyo iyon?  Pero ang katotohanan, ang pinagmulan nito at kung nararamdaman ng bawat isa sa inyo, nang kayo ay inatasan ni Blessed Virgin Mary na magsipagsakripisyo ng pitong dalaga, pitong binata, pitong may-asawang lalaki, at pito na may-asawa na babae.  At ito ay nasira.  Tapusin na natin yaon.

Anita:  Wala na po bang chance, Ama?

Ama:  Wala na.  Wala na.

 

Transcription ito na galing sa tape 1986-11-30, side A, xxxx, xx:xx-xx:xx

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag130.htm

http://aristean.org/pahayag130.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-02-12
2014-02-12


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.