PANGKALANGITANG-YAMAN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ito ang pangkalangitang-yaman.  Hindi mapupugnaw o masusunog ng apoy.  Bagkus ito ay lalong magiging dalisay.  Kayat ito’y pangkalangitang-yaman ang ating pagnanasang makamit o makamtan.  Ilagay natin sa isang tao ang kayamanang pangkalupaan.

                        Iniibig Ko ang sangkatauhan.  At ang pag-ibig na ito ay naghahangad ng kapwa pag-ibig.  Ito ang mga bagay na ibig Kong baunin ng inyong puso sa tagal pa ng ating ipagniniig at sa lapit pa ng ating paghihiwalay.  Ito ay huwag ninyong kalimutan.  Huwag ninyong kalimutan.  Mangagmahalan kayo.  Mangagibigan.  Mangagpakatatag at mangagpakatibay.  Mangagsipagpaganda at layuan ang kapangitan.  Layuan natin ang mga hindi karapat-dapat.

                        Ano yaong itinuturo Ko kapag Disyembre?

Mga tagapakinig:  Tugtog, Kampana Ko.

Ama:  Sige, pakinggan Ko.

Aristeo Fernando:  (binigkas niya)

            Tugtog, kampana ko’t ating salubungin,

            ang Bagong Taon kong ngayo’y dumarating.

            Iubos kampana ang iyong taginting,

            ang taong luma na’y atin nang limutin.

 

            Tugtog, kampana ko at ipagtabuyan,

            mga ugali ko na hindi mainam.

            Iubos kampana ang lahat mong ingay,

            magsaya at ako’y magbabagong buhay.

Ama:  Hindi ba napakaganda niyan?  Iyan ay nilikha ni Reneliniyindi, Aristeo.  At gusto Kong malaman mong yaong kanta ninyong “Sa Landas ng Buhay” ay si Reneliniyindi rin ang umakda.  Ang sabi ng matatanda, ‘Believe it or not!’  Pero totoong-totoo na siya ang gumawa niyan.  Pero hindi mo naman ngang aakalain na siya ang gumawa.  Kaya ang sinasabi ng matatanda’y ‘Believe it or not!’  Pero may Tagalog niyan, Benigno.  Paano ang tamang Tagalog?

Benigno Santos at Marcial Aguila:  Paniwalaa’t dili.

Ama:  Paniwalaa’t dili.

 

Transcription ito na galing sa tape 1986-11-30, side A, from start

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag129.htm

http://aristean.org/pahayag129.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-02-11
2014-02-11


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.