PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 125

TAMA BANG AKO AY MAMAHINGA?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ngayon ay Mahal na Araw.  Ano ang naiisip ng taong gawin sa kapwa-tao?  Pumatay.  Manaksak.  Mamaril.  Mamalo ng tubo.  Ano kaya ang Aking gagawin?  Ubos na kaya ang Aking pagiging maestro Ko?  Ubos na kaya ang Aking nalalaman upang magturo?  Kinakailangan siguro eh Ako ay mamahinga na.  Tama ba iyon?  Tama bang Ako ay mamahinga?

Anita:  Huwag po, Ama.  Pagmamahinga po kayo, Ama, eh wala na po ang daigdig.  Wala na pong mabubuhay.

Ama:  Bakit?

Anita:

Ama:  Lalo?

Anita:  Opo, Ama.  Kung sinusubaybayan ninyo po kami eh ‘ika nga, hindi pa rin napapawasto, lalo na po kung kayo ay mamamahinga.

Ama:  Okay.  Gusto Ko nang matulog.

Anita:  Huwag po, Ama.

Ama:  Gusto Ko nang matulog.  Ibig Ko nang mamahinga sapagkat ang tinuturuan Ko ay puro nauuwi sa purol.  Purol ang nauuwi.  Purol ang nauuwi.  Kahapon, kahapon na kahapon, binigyan Ko kayo ng exercise.  Ang ang nangyari sa exercise?

Anita:  Eh dito po, itinuro ng kapatid niyo, hindi po yaon ang dapat na gawin.  Yaon po sana ang aming ginawa.

Ama:  Kahapon eh nag-exercise lang si Reneliniyindi, mayroon pang hindi natapos.  Mayroon namang __.  Pero mayroong hindi natapos.  Ano ang dapat Kong gawin?

Anita:  Eh ‘ika nga, dapat pong iliko(?) yaon at yaon na po ang pamalagiing gawin.

Ama:  Ummm, pamalagiing gawin.

Anita:  Opo, para ‘ika nga ang lahat po, ...

 

Transcription ito na galing sa u02b, 6:00-8:00

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag125.htm

http://aristean.org/pahayag125.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.