PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 124

ANG MAPUROL NA ITAK

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Eduardo Soriano: Kung baga kung sa ano po, Ama, eh pagkapurul-purol, pagkahinasa, tatalim.

Ama: Pagkahinasa, tatalim at tatalim din? Bibigyan kita ng kampit. Ihasa mo. Basyadahin mong mabuti. Hindi matutong tumalim yaong kampit eh. Ang gagawin? Sige, yaong tama ang isasagot mo. Anong gagawin?

Eduardo: Walang kuwentang itak.

Ama: Walang kuwentang itak.

Eduardo: Dahil hindi mapatalim eh.

Ama: Dahil hindi mapatalim.

Eduardo: Walang subo.

Ama: Hindi sinubuhan. Ano ang gagawin ng naghahasa?

Eduardo: Patitigasin sa apoy para masubuhan.

Ama: Eh paano kung hindi tablan ng subo? Lumiliyab ang apoy pero hindi umiinit ang pinasusubuhang kutsilyo. Anong gagawin Ko? Anong gagawin ng butihing naghasa?

Tagapakinig: Itatapon.

Ama: Itatapon? Tama ba?

Tagapakinig: Hindi po.

Manuel de la Cruz: Magiging souvenir na lang po. Ipangalkal na lang ng lupa.

Ama: Pansingkal ng lupa? Ano ang nangyayari sa lupa pagsiningkal-singkal.

Anita Perez: Eh magiging buhaghag po.

Ama: Nagiging buhaghag. Taniman ng?

Mga tao: Gulay.

Ama: Gulay. Eh ayaw ring tumubo, eh.

Anita: Samakatwid po eh kung ang lupa ay mabato o malagkit,

Ama: O eh paano ang dapat gawin? Paano ang dapat gawin?

Anita: Lalagyan po ng pataba. Hahaluan po.

Ama: Hahaluan ng pataba.

Anita: Gagawan po ng __ layak.

Ama: Lalagyan ng layak. Ano ba yaong layak?

Anita: Yaon pong mga tuyong dahon.

Ama: Eh sariwa at tuyo inilalagay Ko. Hindi rin tumatalim. Hindi rin tinutubuan.

Anita: Sadyang payat po ang lupa.

Ama: Sadyang payat. Kailangan, humanap ng ibang lupa. Pumapayag ba kayo noon? Payag ba kayo?

Mga tao: Hindi po.

Anita: Kami po yaong lupa eh.

Ama: Ano ang gagawin Ko?

Crescencia Dalangin: Lalagyan nga po ng pataba.

Ama: Eh nilalagyan Ko na nga ng pataba eh, sariwa at tuyong dahon eh, ang inilalagay Ko, nagkakagulo pa rin ang daigdig. Pumapatay pa rin. Nananaksak pa rin. Namamaril pa rin.

Katulad ng nakita Ko kaninang-kanina lang. Kaninang-kanina lang, nakita Ko. Binirahan ng tubo ang ina. Binirahan ng tubo ang ama. Binirahan ng tubo ang limang anak. Namatay na lahat. Gagawin Ko pa ba ang lupa na sungkalin ng purol na kutsilyo para pumatay? Ano ang Aking gagawin?

 

Transcription ito na galing sa u02b, 3:00-6:00.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag124.htm

http://aristean.org/pahayag124.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.