PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 122

AKO NGA ANG SIYANG AKO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Walang sound.  Papatayin mo yaong telebisyon kung anuman yaon.  Ayaw Ko noong may ingay.  Once lang Ako nagpupunta rito.  Pambihira lang.  Eh sasabayan pa ng ingay.  Ayaw Ko niyan.  Ayaw Ko niyan.  Kaya nga kapag linggo eh si Reneliniyindi, ke radyo __  walang gustong tumutunog eh.  Sapagkat ayaw Ko ng maingay eh.  Gusto Kong naririnig Ako nang buong husay.  Hindi yaong sinasabi Ko kidlat at kulog eh, ‘O ang ganda ng tugtog.’  Ayaw Ko niyan.  Ayaw Ko niyan.  O naiintindihan na ninyo.  Ang selan Ko.  Ang selan Ko.  Sapagkat dapat ninyong isapuso, isadibdib at isautak ang lahat ng Aking sinasabi.  Sapagkat Ako’y bihirang-bihirang pumunta rito.  Pagpalagay nating madalas.  Isapuso, isadibdib at isautak pa rin ninyo ang Aking sinasabi.  Huwag sabihin sa Aking bata, ang nagpapatugtog.  Kung bata, madaling ma__.  Kung matanda, hihina lang.  Ayoko noon.  Ayoko noon.  Talagang totally gusto Kong ang lahat ng Aking sinasabi ay inyong marinig.

                        Si Reneliniyindi, maganda ang ayos ng buhok.  ‘Pag sinabi Kong ‘ayoko niyan.’  ‘Pag sinabi Kong ‘Ako’y darating.’  Kahit papaanong ayos ng buhok, kahit ano pa ang suot.

                        Noong araw, kapag Ako’y dumarating, gusto Ko’y nakaputi si Reneliniyindi.  Kung hindi man nakaputi, eh yaong kanyang barong pula.  Yaon lang ang gusto Ko.  Wala na.  Kahit nakaputi iyan, kukunin Kong bigla kahit nakatayo, kahit nasa hagdanan, tutumba iyan.  Tutumba.  Sapagkat kukunin Ko eh.  Samakatwid ay mawawalan ng malay-tao ang lupang-katawan.  Eh kahit nakatayo sa hagdanang kataas-taas.  Kahit nakatayo sa hagdanang kababa-babaan, maski nakatayo sa sahig, wala Akong pinipiling lugar.  Gusto Ko ganoon din.  Gusto Ko ganoon din.  Dapat ninyong malaman na ang Aking mga sinasabi sa Inyo, isagrado, sagrado.  Ibig Kong itanim ninyo sa inyong mga gunam-gunam.  Ibig Kong itanim ninyo sa inyong mga puso ang lahat ng Aking sinasabi.  Ipinagbabalewala ninyo kung minsan.  Ipinagbabalewala ninyo kung minsan, sa palagay na sinabi Kong ‘Umiihi ang isang miyembro.’  Ibig Kong malaman ninyong pati yaon ay sagrado.  Kung pati iyon ay mabisa.  Ibig Kong ang lahat ng Aking sinasabi ay maging mabisa at matalab sa inyong gunam-gunam.  Ano ba yaong gunam-gunam?  Alaala.  Pag-aalaala.  Itanim ninyong lahat iyan.  All right.

                        Nawala ang ibig dumalo noong nakaraan.  Ipagpaumanhin ninyo na hindi Ako dumating ng alas nuwebe.  Pero alas-nuwebe, dapat narito na kayo.  Bakit?  Bakit ba?  Alas nuweve eh wala naman dito si Ama eh.  Bakit pa Ako dadating ng alas nuwebe?

                        Ang sasabihin Ko sa inyo, tatandaan ninyo, isaisip, isapuso, pagdating ng alas nuwebe, wala man Ako dito, bendisyon na lahat ang buong pamamahay na ito.  Banal na lahat ang tatapakan ninyo.  Banal na lahat ang maririnig ninyo.  Ayaw Ko ng nagsisipagsalita kayo ng masama.  Ayaw Ko nang nagdadaldalan kayo ng kung anu-ano sapagkat benditado ang bahay na ito sa ganoong oras.  Sapagkat kung pumasok kayo dito, ang mga puso ninyo, bagaman at makasalanan ay linis.

                        Ano ba ang Diyos?  Ano ba ang Lord?  Ano ba ang Panginoon?  Ano bang lahat?  Ang ibig sabihin noon, ang lahat ng inyong papasukin sa bahay na ito ay sagrado.  Sagrado.  Malinis.  Malinis na malinis.  Ibig Kong lahat ng iyan, kaya si Reneliniyindi, bago mag-alas nuwebe, hindi sa daratnin kayo, hindi sa darating kayo, nililinis niya ang ibabaw ng altar.  Iniaalis niya ang lahat sa tanggalan.

                        Bakit?  Ako.  Ako.  Ako ay darating.  Kung mayroong magtatanong sa inyo kung sino ang dumarating, sabihin ninyong, Siya nga ang Ako.  Ang Ako.  Sabihin ninyong Siya si Ako.

                        Ano ang sabi, ano ang sabi kay Herodes ng mga tao?  Itinanong ni Herodes kung sino Siya.  Itanong mo sa Kanya.  Ako nga ay Siyang Ako.  Nagtanong kay Pilato.  Nagtanong si Pilato.  Sinabi  Niya.  Ano ang sinabi Niya?  Ako nga ang Siyang Ako.  Ang lahat ng Kanyang sinasabi ay gayon sapagkat dapat ninyong maunawaang Siya nga, Ako nga, ang Siyang Ako.  Ako nga ang Siyang Ako.  Kung kaya sa hindi man sa darating kayo, hindi man sa darating ang kung sino, bago dumating ang alas nuwebe ng umaga, maraming nagtambak sa altar.

 

Transcription ito na galing sa u02a, 41:00-45:00.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag122.htm

http://aristean.org/pahayag122.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.