PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 121

ANG KULOG AT ANG KIDLAT©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ano ang nangyayari sa mga taong ngayo’y nakikita Ko sa buong daigdig.  Patayan nang patayan at pagkatapos na makamatay, magtatakbo at pagkatapos tumakbo ay magsisisi.  Wala Akong masasabi sa inyo kung hindi gumawa ng mabuti..  Pangalawa, gumawa ng mabuti.  Pangalawa, gumawa ng mabuti.  Yaon ang masasabi Ko sa inyo.  At ang masasabi Ko sa inyo upang makaya(?) ng mabuti, dumalangin at dumalangin at dumalangin.

                        Nagagawa ba natin yaong dumalangin?  Sa lahat ng oras.  ‘Hindi po, Ama.’  May dumarating ding panahon, ‘nagmumura ako ng may-ina mo sa dulo, nagmumura ako ng demonyo, nagmumura ako ng tinamaan ka ng lintik.’

                        Bakit ba ayaw Ko na ayaw Ko, ayaw na ayaw Ko ng magsalita kayo ng ganoon.  Ayaw na ayaw Ko yaon eh.

Eduardo Soriano:  Pangit po, Ama.

Ama:  Eh kung kapangitan lang eh ang tinatamaan ba ng kulog ay hindi iniiyakan ng magulang?  Eh yaon yaong tinamaan ka ng lintik.  Ipinananalangin natin yaon.

Anita Perez:  Hindi po ba yaong lintik ay yaong kidlat?

Ama:  O yaon na nga ang kulog.

Anita:  Iba pa rin po ba yaon?

Ama:  No.  Ang kidlat ay yaong ang kidlat.  Nagsalita ka ng ‘Anita.’

Anita: __

Ama:  Yaon ang kulog.  Ang boses.

Anita: __

Ama:  Eh una ang kidlat, saka pa lang susunod ang kulog.  Ano ang ibig sabihin ng kidlat?  Lintik.  Eh ano ang ibig sabihin noong kulog?  Tinamaan ka na.

                        Una ang kidlat, pangalawa ay kulog, sapagkat kung may kidlat, tapos walang boses, eh walang kulog.  Boses lang.

Manuel de la cruz:  Magkakambal po yaon.

Ama:  Magsalita nga kayo?  Sabihin mo nga, Manuel, Victoria, na walang kalatis.  Ngayon ang kalatis ay yaong kulog.  Ang kalatis naman ninyo ay yaong boses.  Mayroong kidlat na walang kulog.  Di ang ibig sabihin noon eh salita ni Manuel na walang boses.

Manuel:  Walang sound.

Ama:  Walang sound. 

 

Transcription ito na galing sa u02a, 36:00-41:00

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag121.htm

http://aristean.org/pahayag121.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.