PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 120

WALA KAYONG DALANG IMAHEN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  May pinagsisigawan kaya sila ay kumilala sa inyo.  Hindi ba masarap iyon?  Hindi sa imahen lamang sila       kumkilala.  Samakatwid, kaunti pa lang ang inyong nagagawa pero kitang-kita ninyong sila ay kumikilala.

Anita Perez:  Tinatalaban po sila.

Ama:  Oo.  Sapagkat wala kayong dalang imahen.  Eh kung may dala kayong imahen, imahen lang ang titignan.  Walang kuwenta iyon.

Anita:  __

Ama:  Kayo’y nakatapak, nakaputi, may dalang kandila.  Samakatwid, tama na kayo’y walang imahen.

                        Iyan pa lang ang unang-una.  Unang-una pa lamang iyan.

                        Darating ang panahon na makikita ninyo.

                        Kaya pagbutihin lamang ninyo, pagbutihin lamang ninyo ang panunuparan.

                        ‘Ang sa akin ay umiibig ay iibig din sa Aking mahal na Ama.  At ang Kanyang iniibig ay kanilang pananahananan sa puso nang habang panahon.’

                        Iyan lang ang paulit-ulit na itanim ninyo sa inyong puso at kalooban at inyong matatanto ang Aking pag-ibig.

 

Transcription ito na galing sa b13a, 12:29-14:51

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag120.htm

http://aristean.org/pahayag120.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.