PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 119

SI KA APAZ TUNGKOL SA
PAGKAMATAY NG TAO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ka Apaz:  Pagnamamatay ang tao, nagmimisa si Jesus.

Anita Perez:  Nagmimisa po?  Sa ulunan?

Ka Apaz:  Sa ulunan ng mamamatay. 

Crescencia Dalangin:  Yaong pinagmimisahan, yaong mamamatay na po?

Ka Apaz:  Oho.  Walang nakaririnig kung hindi kayo lamang na mamamatay.  Kaya ko nasagot iyon, nang mapatunayan ninyo yaong sinasabi ni Aristeo.  Hindi kinakausap kundi Siya ay nagmimisa.

Crescencia:  Sumasagot siya.

Manuel de la Cruz:  Salitang-Langit po, Ka Apaz?

Ka Apaz:  Hindi.  Kung ano ang salita mo.  At saka mayroon din Siyang minimisa.  Mayroong kasama sa misa na Latin.  Madidinig ninyo iyon bawat ang sinuman na mamamatay.

                              Kung yaon lang po na hindi dapat hipuin, hindi iyon kundi hindi dapat hipuin.  Mabigat na mabigat ang isang langaw.  Kasimbigat ng daigdig.  Isang langaw na dumapo, kasimbigat ng daigdig.

Marcia Tolentino:  Kaya dapat hindi dapuan ng langaw?

Ka Apaz:  Kaya hindi dapat hipuin.

Tagapakinig: Di lalong mabigat po?

Ka Apaz:  Lalong mabigat.

Marcia:  Ka Apaz, kahit anong sama ng tao?

Ka Apaz:  kahit anong sama.  Oo. Yaon ang totoo.   Totoong-totoo yaon. 

Marcia:  Hanggang sa huling sandali, ?

Ka Apaz:  Pero hindi dito.  Hindi ganyan.  Sa ulunan.

Anita:  Kaya pala tingala sila nang tingala.  Gumaganoon sila.

Marcia:  Ang nakakakita lang po yaong mamamatay.

Ka Apaz:  Oo.

Marcia:  ?

Manuel:  Mahaba ba yaong pagmimisa?

Ka Apaz:  Mahaba.

Manuel:  May mga isang oras?

Ka Apaz:  Hindi naman.  Yaon ang buong totoong-totoo.

Marcia:  ?

Ka Apaz:  Mauuntog ang ataol.

Tagapakinig:  ?

Ka Apaz:  Hindi man masusunod.  Maghihirap ang iniwan.  Ayan, ipinaalam ko na sa inyong lahat.

Anita:  ‘pag nakaburol, saan po nakaharap?  Sa silangan?  Sa kanluran?

Ka Apaz:  Eh ang paa, sa tapat ng pintuan na palabas.  Hindi titingnan ang silanganan, basta’t ganoon.  Kaya’t ayaw ko ng gangganoon.  Isampal mo sa kahoy o dingding.

Anita:  ? dahil hindi natin masasabi at maraming may ano tayong ‘ika nga.  Nasa sa edad na.

Crescencia:  ? natin sa mga banal.

Ka Apaz:  Oho.

Anita:  ‘pag may ililibing eh para ngang ano, sabungan.  Paa.

 

Transcription ito na galing sa u02a, 5:14-8:52.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag119.htm

http://aristean.org/pahayag119.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.