PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 118

PAANO MAKIKILALA ANG TRUE GOD?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando:  At ang sinasabi ko po, yaong true God po ay makikilala lang natin sa pamamagitan ng prophecy, yaon ang difference.  The true God can prophesy while the false gods cannot.  Yaong pagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap.

Ama:  Tama.

Aristeo:  Kaya yaong true God po, katulad po noong sinabi po sa Old Testament, “manganganak ang birhen ng isang batang lalaki.”  Naganap yaon nang ipinanganak si Jesus.  Imagine.  Kaya yaong true God ay yaong God na nasa Bibliya at hindi po kung sinu-sinong mga diyos.

Ama:  Tama.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pakikipag-ugnay noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag118.htm

http://aristean.org/pahayag118.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.