PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 117

PAGKAKAIBA NG BUHAY AT PATAY

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando: Ikaw, Lito, mayroon ka bang mga tanong? Hindi po ako gaanong nakahanda sa mga katanungan ko po, Ama, pero yaon po ang natatandaan ko na mga itatanong. Halimbawa po, Ama, yaong, ano po ang diperensiya ng buhay at patay? Kasi, mga atheists po, sinasabi nila, kapagka patay na, wala ng ano, wala ng ..., walang buhay eh. Pero ang sinasabi ko, ang diperensiya po between the two is, ng patay at ng buhay ay kaluluwa. Ang taong buhay, ang kaluluwa niya ay nasa kanyang katawan pa, samantalang ang patay na, umalis na ang kanyang kaluluwa. Tama po ba yaon, Ama?

Ama: Ummmph.

Aristeo: Ayon. So kaluluwa ang diperensiya. At yaong kaluluwa na iyon ay sinasabi sa Bibliya ay nanggaling sa Diyos.

Ama: Tama.

 

Transcription ito na galing sa hindi inaasahang pagkikipagniig noong 2010-07-18.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag117.htm

http://aristean.org/pahayag117.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-19
2014-01-19


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.